Alt Interiør april
I april nummeret af Alt Interiørhar den dygtige fotograf Line Thit Klein placeret vores Diamond kort, og et af vores hæfter med grankogler på. Alt samlet på en fin opslagstavle, med andre grafiske dimser. Tak!


No comments: