Design af Byhaven
En af de spændende opgaver vi har arbejdet med i det nye år, er design af Dorthe Kvists kommende havebog: Byhaven

Du kan vinde bogen på Dorthes blog 

De fine illustrationer inden i bogen, er kreeret af designkontorets Inge


No comments: